Запази репетиционно време

Студиото не работи! ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ!!!

Изберете ден, в който желаете да репетирате.

1Януари
2Февруари
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Съ
 • Не
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Целия ден е свободен за репетиции
Деня е частично зает
Няма свободно репетиционно време
Или вече денят е отминал, или е планувана профилактика

Как да се свържим с вас?

Лице за контакти:

Телефон: Ел. поща:

Коментар:Правила

CТУДИО ЗА ПРОДАЖБА! СОБСТВЕНОСТ. Въпроси - supershow@abv.bg

При първото посещение се предоставят документи за самоличност и се попълва анкета. Лица до 18 години предоставят писмо от родителите за материална отговорност при повреда на музикалното оборудване и интериора с посочен телефон или пристигат на първата репетиция с един от родителите си.

Преди да се даде под наем, репетиционната се преглежда, осъществява се проверка на работата на апаратурата, неотложно се съобщава на администратора за откриване на недостатъци в случай на наличие на такива.

Поръчка и резервация на време за репетиции — на нашия сайт или по телефона. Отмяна на репетиции — за отмяна на репетиции се съобщава предварително.

Внимание! При отмяна на репетиции с предварително уведомяване по-малко от 24 часа преди началото и — се смята за платена!

При нас се репетира само със сменяеми обувки — носете със себе си или се възползвайте от тези, които ние предлагаме в студиото. Обувките и дрехите се събличат преди началото на използване на Репетиционната стая и студио, обувките и дрехите се съхраняват в специално определено за тях място.

Посетителите са длъжни грижовно да се отнасят към оборудването, да съблюдават за чистота, обществен ред и изискванията на настоящите Правила.

Забранено е:

 • алкохолното или наркотичено опияняване на територията на репетиционната стая и студиото;
 • да се пуши включително и електронни цигари;
 • забраняват се употребата на всякакви напитки и храни в репетиционното помещение и студио;
 • глоба за употреба на алкохолни напитки в репетиционната стая и студия — 100 евро;
 • самостоятелно включване и изключване на всякаква апаратура;
 • самостоятелно да се свързват инструменти към апаратурата във включено състояние (преди включване е необходимо силата на звука да се намали до минимум).
 • да се поставят на апаратурата странични предмети, или да се премества на различно, от определеното и място;
 • да се нарушава обществения ред в района на студиото;
 • да се отварят врати в репетиционната по време на изпълнения (с цел да се предотврати излишен шум в района на сградата);

Вие носите пълната материална отговорност за повреда на апаратурата и имуществото в репетиционната стая и студио. За всякаква неизправност и повреда на апаратурата, а също така и забравени вещи — музикантите са длъжни незабавно да съобщят на администратора.

Ако по ваша вина все пак е станала повреда на апаратурата, пробиване на пластика, чинел и т. н. — Вие сте длъжни да заплатите ремонта, ако той е невъзможен, предоставяте аналог в замяна или плащате пазарната цена на разваленото оборудване и то става Ваша собственост.

Внимание! В помещението на репетиционното студио и бара се води постоянно и денонощно видеонаблюдение. Забелязаните и уличените в кражба лица отговарят съгласно действащия закон, а също така получават перманентна забрана за посещение на репетиционната и бара. Допълнително ще бъде публикована съответна информация във всички национални музикални форуми.

Клиента е длъжен:

 • Да завърши репетицията и събере вещите си до 5 минути преди начало на следващия сет. На време да се изплаща таксата за ползване на ретепиционната.
 • Барабанистите оставят след репетиция барабаните и стойките в събрано положение така както следва — томовете на своите места, дребните елементи от барабаните и др. от комплекта взет под наем се дава лично на администратора, взимат се също така в негово присътствие.

Администрацията не носи отговорност за съхраняването на имуществото, оставено от Клиента в репетиционната стая, студио или бара. За вещи оставени от други пътници да се съобщава на администратора.

Съществува Face Control & Dress Code. Не се допускат лица в забележимо нетрезво алкохолно или наркотично състояние, мръсно или работно облекло, мръсни обувки, а също така с дрехи със символика, която обижда определени социални по расови, национални, полови или други признаци. Администрацията е в право да Ви откаже посещението на репетиционното студио по всяко време и без предварително предупреждение.

Компенсиране на загубите от причинените вреди от Клиента или съпровождащи Клиента лица в репетиционната стая, студио или бара — се извършва в рамките на 5 дни от момента на причиняването им.

Препоръчваме Ви стриктно спазване на нашите правила — те са достатъчно прости, ясни и логични.